De kracht van gedachten.

Denken is de meest gebruikte, maar ook de meest onderschatte kracht die er is. Onze gedachten bepalen ons gedrag, onze persoonlijkheid en ons contact met anderen. Ze vormen de basis van ons bestaan. Gedachten zijn als zaden waaruit onze gevoelens, gedrag en gewoonten groeien.

Positieve gedachten zullen dus positieve gevoelens, gedrag en gewoonten opleveren. Negatieve gedachten zullen tot negatieve gevoelens, gedrag en gewoonten leiden. Deze negatieve gedachten zitten ons vaak in de weg. We liggen allemaal wel eens te malen in ons bed als we proberen te gaan slapen. We piekeren, maken ons zorgen over van alles en nog wat en we werpen ons zelf allerlei beperkingen op.
Lees verder in de column over gedachten.

Wellicht kunnen onderstaande citaten over gedachten, je alvast een beetje op weg helpen.

Citaten over gedachten.

Het is enkel onze eigen fascinatie voor gedachten die ons aan ze bindt.
(John Wheeler)
Hoe intens een gedachte ook is, het is niet meer dan een gedachte.
(Bron onbekend)
Als je een gedachte kunt zien als niet meer dan een gedachte, dan zal hij weer gaan, net zoals hij gekomen is.
(Bron onbekend)
Het is als een opdringerige verkoper aan je deur; negeer hem en hij vertrekt.
(John Wheeler)
Het leven bestaat daaruit, waar een mens de hele dag over denkt.
(Ralph Waldo Emerson )
Het geluk van het leven hangt af van de kwaliteit van je gedachten.
(Marcus Aurelus)
Als ik een zinsnede moest uitzoeken die mijn hele leer zou samenvatten, zou ik zeggen: heb geen enkele boze gedachte!
(Confucius)
We kunnen het denken niet opsluiten in de hersenen. Het denken bevindt zich in elke cel van ons lichaam.
(Deepak Chopra)
Zoals je denkt zul je zijn. Als jouw gedachten zich richten op wat er ontbreekt, dan zal het ontbrekende per definitie in omvang toenemen.
(Wayne Dyer)
Je kunt je gedachten niet stoppen, je kunt alleen stoppen ze te geloven.
(bron onbekend)
In mijn hoofd is alleen nog plaats voor positieve, levenskracht versterkende gedachten.
Ik maak nu de stap om mijn leven te veranderen door mijn gedachten te veranderen.
(bron onbekend)
Met een gevoel van vreugde erken ik de kracht van het denken.
Door mijn gedachten te richten op geluk en voorspoed zullen mijn lichaam en geest deze weerspiegelen.
(bron onbekend)
Elke gedachte die in de ziel valt, is een zaadje dat ontkiemt en in stilte verder groeit.
(Boeddha)
Een gedachte heeft op zichzelf geen macht. Een gedachte krijgt pas macht als jij het die toekent door erin te geloven.
(Erik van Zuydam)
Het leven dat jij creëert wordt eerst gecreëerd in je hoofd. Stel je het allerbeste voor en neem dan de noodzakelijk acties om het waar te maken.
(The daily guru)
De grootste ontdekking van mijn generatie is, dat de mens zijn leven kan veranderen door anders te gaan denken.
(William James)
Kijk eens van een afstand naar je gedachten. Ze zijn slechts een film en je kunt er voor kiezen om een andere film op te zetten.
(Joan Borysenko)
Dat gedachten zich aandienen kun je niet verhinderen. Maar het is aan jou of ze blijven. Meesterschap is je gedachten kunnen richten op het punt dat jij wilt.
(Inayat Khan)
Jij bent niet je gedachten maar het bewustzijn achter die gedachten. Als je boven je eigen gedachten uitstijgt ontdek je de kracht van je eigen bewustzijn.
(The daily guru)
Veel mensen geloven dat je datgene in je leven aantrekt waaraan je veel gedachten wijdt.
(bron onbekend)
Wij willen steeds ons denken inschakelen, maar sommige dingen kunnen alleen geloofd worden, dan pas kun je ze werkelijk zien en bereiken.
(Inger Droog, reikimaster)
Wat er gebeurt in je leven wordt mede door je denken gecreëerd. Schep daarom beelden in je hoofd van de best mogelijke uitkomsten.
(The daily guru)
Je kunt ieder moment kiezen voor hoe je je wilt voelen, wat er ook om je heen gebeurt.
(Sanaya Roman)
Het geluk van je leven hangt af van de kwaliteit van je gedachten. Zorg ervoor dat je er geen gedachten op na houdt die deugd en redelijkheid onwaardig zijn.
(Marcus Aurelius)
Gedachten kun je veranderen. Verander een gedachte en het bijbehorende gevoel verdwijnt.
(Louise L. Hay)
Problemen komen niet toevallig op je weg. Het zijn tekenen die je moet ontcijferen.
Wat vertelt het probleem je over jouw gedachten, overtuigingen, keuzes, je manier van leven, van reageren?
(John Kehoe)
Je denkt dat jij je gedachten denkt, maar je gedachten denken jou. Je leeft het leven van je gedachten.
(bron onbekend)
Elke keer dat je datgene najaagt dat je niet hebt, verhoog je je gevoel van ongelukkig zijn.
(bron onbekend)
In mijn hoofd is alleen nog plaats voor positieve, levenskracht versterkende gedachten.
Ik maak nu de stap om mijn leven te veranderen door mijn gedachten te veranderen.
(bron onbekend)
Neem af en toe even de tijd om je gedachten stil te zetten. Het geeft rust en voelt als thuiskomen. Bovendien kun je dan beter de berichten ontvangen die het universum je stuurt.
(The daily guru)
Alle problemen, verwarring en drama's spelen zich af in het denken, en nergens anders. Er zijn geen problemen, er is alleen maar denken.
(Erik van Zuydam)
Je bent wat je bent en waar je bent door je gedachten. Je kan veranderen wat je bent en waar je bent, door je gedachten te veranderen.
(Zig Ziglar)
Als je eenmaal je negatieve gedachten hebt omgezet in positieve gedachten, dan komen de positieve resultaten vanzelf.
(bron onbekend)
Alles wat we zijn is het resultaat van onze gedachten. Het is gebaseerd op onze gedachten en het wordt voortgebracht door onze gedachte.
(Dhammapada)
Ons leven is het resultaat van ons denken. Als we dit begrijpen, kunnen we op elk moment ons leven veranderen in een beter leven.
(bron onbekend)
Je creëert je gedachten. Je gedachten creëren je plannen en je plannen creëren je werkelijkheid.
(Wayne Dyer)
Gedachten hebben kracht. Wanneer je bij jezelf zegt: 'ik wens je geluk' als iemand je ergert, bijvoorbeeld in het verkeer of in de supermarkt, zullen deze woorden hun invloed hebben op de ander en op jezelf.
(Karol Kuhn Truman)
Ik heb ontdekt dat je, als je ook na een bepaald moment nog over je problemen na blijft denken, onherroepelijk in verwarring raakt en begint te tobben. Er komt een ogenblik waarop nog verder spitten naar de feiten en erover nadenken nadelig is. Er komt een moment waarop je een besluit moet nemen en moet overgaan tot handelen, zonder om te zien.(Waite Philips)
Het zijn niet de gedachten die de complexiteit bepalen, maar onze pogingen om ze te sorteren, beheersen, organiseren, richten en vermijden. Zonder de poging om het allemaal te veranderen blijft er niets anders over dan vertoeven in de wereld zoals hij is.
(Steven Harrison)
Er is een wet in de psychologie die zegt dat als je in je hoofd een beeld vormt van wat je graag zou willen, en je houdt dat beeld lang genoeg vast, dat je dan spoedig precies zult worden wat je in gedachten hebt.
(James 1842-1910)
Stel je voor dat je geest een meertje is zonder enige rimpeling. Wanneer er geen gedachten meer zijn word je je bewust van je innerlijke zelf, van wie jij werkelijk bent. Je voelt je innerlijke kracht en je ervaart een gevoel van geluk.
(The daily guru)
Gedachten hebben invloed. Ze bepalen onze stemming en emoties en ze kleuren de wereld waarin wij leven. Door anders te denken creëer je een andere wereld. Om je gedachten te veranderen moet je afstand doen van je gebruikelijke denkpatronen en reacties. De volgende keer dat je je ergert aan iemand, bedenk dan in wat voor wereld je wilt leven.
(Bron onbekend)
We Creëren onze ervaringen met onze gedachten en gevoelens. Vervolgens zijn we geneigd om onze macht uit handen te geven door iemand anders de schuld van onze frustratie te geven. Echter: in feite heeft niets of niemand macht over ons behalve wijzelf, want wij zijn de enige denkers in onze eigen gedachtenwereld!
(Louise Hay)
De gedachte manifesteert zich in het woord, het woord manifesteert zich in de daad, de daad ontwikkelt zich tot een gewoonte, en de gewoonte verhardt zich tot een karakter. Sla dus acht op de gedachte en waar ze u brengt, en laat haar voortkomen uit liefde ontstaan uit begaanheid met alle wezens. Zoals de schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken.
(Boeddha)
We verbeelden ons dat we onze eigen gedachten denken. Maar eigenlijk slaan we alleen maar gade wat er in onze geest opkomt. Het geloof dat we die gedachten zelf kiezen of eigenhandig fabriceren is niet meer dan de zoveelste gedachte die - geheel vanzelf - naar boven drijft.
(Jan Kersschot)
Er zijn geen problemen. Er zijn slechts gedachten die je vertellen dat wat er is, een probleem is. Er zijn geen fouten. Er zijn slechts gedachten die je vertellen dat wat er is, een fout is. Er zijn geen dilemma's.Er zijn slechts gedachten die je vertellen dat wat er is, een dilemma is.
(bron onbekend)
Gedachten creëren je wereld, maar voor veel mensen spelen die gedachten en verlangens zich op een onbewust niveau af. Oppervlakkig gezien wil je misschien een nieuwe baan of een partner. Misschien bid je wel voor deze dingen en toch gebeuren ze niet. Dat komt doordat je op een onbewust niveau andere gedachten en verlangens of overtuigingen koestert. Zo kun je bijvoorbeeld op onbewust niveau geloven dat je niet goed genoeg bent voor een betere baan, of dat je nooit geliefd zult zijn. Of je hebt besloten dat liefde pijn kan doen en dat je daarom in je hart toch maar liever alleen blijft. Die onbewuste gedachten en overtuigingen zijn in tegenspraak met wat je bewust denkt en daardoor weet het leven niet hoe het jouw vragen moet beantwoorden. Hoogstwaarschijnlijk worden je onbewuste verlangens eerder ingewilligd dan je bewuste wensen.
(The daily guru)
Vandaag zal ik een verschil maken. Ik zal beginnen met mijn gedachten beter te sturen. Een mens is het product van zijn gedachten. Ik wil gelukkig en hoopvol zijn. Daarom zal ik gedachten koesteren die gelukkig en hoopvol zijn. Ik weiger nog gegijzeld te worden door omstandigheden. Ik zal niet meer toelaten dat kleine ongemakken mij bepalen. Ik zal negativiteit en kwaadspreken mijden. Optimisme zal mijn metgezel zijn en vriendelijkheid mijn kenmerk.
(Max Lucado)
Je kunt ervoor kiezen om ongeacht wat je om je heen ziet gebeuren, meester te blijven over je eigen gevoelens. Wanneer je je gekwetst voelt, ben je geneigd de ander te veroordelen: hij of zij is dom, ongevoelig of gek. Dat zegt meer over jezelf dan over de ander, namelijk dat jij iemand bent die oordeelt, die deze etiketten hanteert. Als je niet oordeelt, maar alleen toeschouwer bent, vind je innerlijke rust. Als je in gedachten liefde stuurt naar mensen van wie jij vindt dat ze je onheus hebben behandeld, zul je merken hoeveel plezieriger je je gaat voelen.
(Wayne Dyer)
Gedachten willen zich manifesteren! Het klink wellicht vreemd maar ook onze gedachten bestaan uit energie. En die gedachten willen zich manifesteren. Met andere woorden 'vast worden' of 'een vaste vorm aannemen'. Ze kunnen zichzelf anders niet 'beleven'. Dus: positieve gedachten trekken positieve energie aan, negatieve gedachten trekken negatieve energie aan, angst trekt angst aan, blijheid trekt blijheid aan enzovoort. Als je bijvoorbeeld een aantal keren per dag tegen jezelf zegt: "Ik hou van mezelf", ook al voel je dat helemaal niet zo sterk als je zou willen, dan gaat die gedachte zich "settelen" in je hoofd en zich op termijn manifesteren in je doen en laten waardoor je leven zich volledig kan veranderen doordat je gedrag veranderd. Andersom gaat het ook op. Immers: als je halve leven gehoord hebt dat je "niks kan", "dat een ander alles echt veel beter deed", dat je er "niet uit ziet" of wat dan ook dan geloof je dat. Je gedraagt je er zelfs naar waardoor deze gedachten keer op keer bevestigd worden.
(Auteur onbekend)